• Giỏ nam Bayi _GZ5emHem

    Ngày 2022-11-11 01:50     HITS: 58

    Giỏ nam Bayi _GZ5emHem

    Giỏ nam Bayi [SEP], Dịch vụ Liên minh Cucba, giai đoạn đầu tiên của giai đoạn đầu tiên kết thúc thành công, họ đã đánh bại nhà vô địch giải đấu Cucba Cham[UNK] Cham[UNK] Huy chương bạc mạnh nhất! Tuy nhiên, không ai trong số Giải vô địch Dalian trong Sư đoàn Dalian không hy vọng rằng bóng rổ nam Dalian năm 2018 đã bị đánh bại trong cuộc thi 2014 tại hội nghị lựa chọn này.

    Năm đó, đội bóng rổ nam Dalian đã tham gia vào vòng bảng gồm bốn bộ [UNK][UNK] "Ace" cuối cùng Wang X